شهریه

شهریه

---
پیشنیاز

پیشنیاز

مدت دوره

مدت دوره

15 ساعت

شبيه سازي سيگنال هاي تركيبي ( آنالوگ و ديجيتال)

توانايي بررسي ويژگي هاي برجستهVSM

معرفي ژنراتورها

شبيه سازي ميكرو كنترلرها

انجام تنظيمات و موضوعات پيشرفته

توانايي انجام كادر مكالمه Default Edit کادرGraph Colour Configuration 

توانایی انجام پروژه،طراحی مدار چاپی باARESدیگر دوره های آموزشی

  • مقدماتی  AVR
  • پیشرفته  AVR
  • برق ساختمان پیشرفته
  • برقکار ساختمان درجه 2
  • طراحی فرمان درجه 2
  • راه اندازی ماژول GPS
  • برقکار صنعتی درجه 2
  • نصب وسایل ایمنی ساختمانها و تاسیسات
  • میکرو کنترلر ARM
  • راه اندلزی ماژول bluetooth
  • راه اندازی ماژول درایورموتور
  • راه اندازی ماژول فاصله سنج
  • راه اندازی ماژول ژیرسکوپ وشتابسنج
  • نقشه کشی برق ساختمان با نرم افزار E-Plane
  • PSPICE
  • کارگاه نمایشگر
  • Altium Designer
  • پروتیوس
  • PLC  مقدماتی
  • PLC پیشرفته
  • فرستنده و گیرنده RF
  • فرستنده و گیرنده RFID
  • SERVO DRIVE
  • SIM900
  • راه اندازی ماژول WIFI
  • WINCC-FLEXIBLE
  • WINCC- MONITORING
  • اتوکد الکتریکال
  • اتوماسیون صنعتی
  • ساخت تابلو روان
  • مانیتورینگ صنعتی HMI
  • الکترونیک عمومی
  • الکترونیک کاربردی
  • BMS
  • شبکه های صنعتی
  • INVERTER
  • اتوکد الکتریکال